Polska wersja stronyEnglish version
Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego Sp. z o.o. KGDM - rzeczoznawcy majątkowi
Ścieżka nawigacyjna: Strona główna > Oferta Wyceny Strefa prywatna
Nasze Usługi KGDM
Partnerzy KGDM
Realizacje KGDM
Informacje KGDM
Wycena nieruchomości KGDM
Kontakt KGDM
 
Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego Sp. z o.o.
ul. Modlińska 61
03-199 Warszawa
kom. + 48 667 704 169
email: biuro@kgdm.pl

KGDM - wyceny nieruchomości
KGDM

Wyceny nieruchomości

Proces określania wartości rynkowej domu czy też mieszkania, czyli wycena nieruchomości okazuje się być bardzo potrzebna na przykład podczas kupna czy też sprzedaży. Sporządzenie takiej wyceny przydaje się także w wielu innych sytuacjach. Jest to proces złożony, a jego rezultat może mieć kluczowy wpływ na przebieg danej transakcji.

Jeśli jesteś osobą zdecydowaną, która potrzebuje takiej wyceny i chce zlecić ją właśnie nam, wystarczą 3 kroki:
 1. Pobierz i wypełnij formularz informacji o wycenie [kliknij, aby pobrać].
 2. Wyślij wypełniony formularz na adres e-mail: biuro@kgdm.pl
 3. 3. Po otrzymaniu informacji o koszcie wyceny – jeśli akceptujesz go - wpłać właściwą kwotę na nasze konto:
Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego Sp. z o.o.
ul. Modlińska 61, 03-199 Warszawa
ING Bank Śląski 98 1050 1025 1000 0023 2146 1010

Z reguły wyceny dokonujemy w terminie 5 dni od daty oględzin nieruchomości i otrzymania niezbędnych dokumentów.

Po otrzymaniu przedpłaty niezwłocznie prześlemy Państwu fakturę. Po odnotowaniu wpłaty na konto KGDM, w ciągu 24 godzin, skontaktuje się z Państwem rzeczoznawca majątkowy, w celu uzgodnienia terminu oględzin nieruchomości. Oględziny trwają ok. 1-2 godzin, w zależności od rodzaju wycenianej nieruchomości, rzeczoznawca sporządza dokumentację fotograficzną każdego pomieszczenia, części wspólnej, elewacji i okolicy. Podczas oględzin należy przekazać rzeczoznawcy posiadaną dokumentację ewidencyjno-prawną (kopie), która będzie stanowić załącznik do operatu szacunkowego.

Podstawowe czynności rzeczoznawcy majątkowego podczas sporządzania wyceny nieruchomości:
 • oględziny nieruchomości (wizja lokalna),
 • badanie stanu prawnego nieruchomości na podstawie otrzymanej dokumentacji od klienta i pozyskanej przez rzeczoznawcę z miejscowych urzędów,
 • określenie sposobu wyceny: wskazanie rodzaju określanej wartości i wybór podejścia oraz metody wyceny,
 • analiza i charakterystyka lokalnego rynku,
 • określenie wartości rynkowej nieruchomości.


Wycena nieruchomości w postaci domu jednorodzinnego w trakcie budowy/remontu wymaga dodatkowego udostępnienia rzeczoznawcy kosztorysu planowanych prac zatwierdzonego przez kierownika budowy. Będzie to podstawą do rozliczenia zaawansowania robót budowlanych/remontowych. W przypadku budowy lokalu mieszkalnego przez dewelopera kosztorys robót budowlanych nie występuje, rzeczoznawca określa procentowe zaawansowanie prac. Po wykonaniu wyceny otrzymają Państwo – na wskazany adres e-mail – oszacowanie kompletnej wartości (operat szacunkowy) w formie elektronicznej.
Jeśli w ciągu 48 godzin nie wniosą Państwo uwag do treści operatu, zostanie on przesłany do Państwa w formie wydruku z pieczęcią rzeczoznawcy majątkowego.

Objaśnienia:

Orientacyjna wielkość nieruchomości uważanych za standardowe:
 • lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej do 120 m2,
 • dom jednorodzinny o powierzchni użytkowej do 250 m2,
 • działka gruntu (budowlana) o powierzchni do 2000 m2

Wycena nieruchomości - wymagane dokumenty:
 1. - odpis z księgi wieczystej bądź nr księgi wieczystej elektronicznej potrzebny jest do wyceny lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego i nieruchomości gruntowej,
 2. - wypis z rejestru gruntów potrzebny jest do wyceny lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego i działki gruntu, (w tym wypis dla niepublicznych dróg dojazdowych),
 3. - mapa ewidencyjna/wyrys z ewidencji gruntów potrzebny jest do wyceny lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego i działki gruntu,
 4. - zaświadczenie z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub informacja ze studium uwarunkowań i kierunku rozwoju, potrzebne jest do wyceny lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego i nieruchomości gruntowej;
 5. - pozwolenie na budowę lub pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego potrzebne jest do wyceny domu jednorodzinnego w trakcie budowy, w przypadku budowy domu może zajść potrzeba udostępnienia rzeczoznawcy książki obiektu budowlanego, projektu budowlanego,
 6. - inwentaryzacja (np. szkic, rzut) dla lokalu mieszkalnego lub projekt budowlany dla domu jednorodzinnego,
 7. - kosztorys w przypadku budowy domu lub lokalu (inwestycja prowadzona nie przez dewelopera), dokument ten powinien być zatwierdzony przez kierownika budowy; kosztorys prac remontowych może być wypełniony i podpisany przez właściciela lokalu lub domu.
 8. - dokument potwierdzający dostęp do drogi publicznej (prawo wjazdu).

W przypadku braku, bądź niemożliwości uzyskania któregokolwiek z wymienionych dokumentów, konieczny jest kontakt z rzeczoznawcą w celu omówienia możliwości jego pominięcia, zastąpienia bądź dostarczenia przez rzeczoznawcę.
Wyceny nieruchomości dokonane przez naszych rzeczoznawców to gwarancja rzetelnej i dobrze wykonanej pracy.

Zajmujemy się wyceną nieruchomości zarówno zabudowanych, jak i niezabudowanych, budynkowych oraz lokalowych o różnorodnym przeznaczeniu, w tym przede wszystkim komercyjnym i mieszkalnym, ale również innym, np. leśnym czy rolnym.

Czytaj więcej

Wykonujemy wyceny nieruchomości dla różnych potrzeb, m.in. zamiany, sprzedaży lokalu lub działki, zabezpieczenia kredytu bankowego, własnościowych przekształceń, wnoszenia aportu, ustalania odszkodowania związanego ze zmianą planu zagospodarowania, naliczania różnego rodzaju opłat, np. adiacenckich oraz cywilno-prawnych. Opracowujemy wyceny nieruchomości również w celach księgowych, ubezpieczeń majątkowych, podziału majątku, zniesienia współwłasności czy określenia wysokości podatków od darowizn i spadków, a także aktualizacji opłat za wieczyste użytkowanie.

Proponowana przez naszą firmę wycena nieruchomości obejmuje prywatne domy, mieszkania i innego rodzaju lokale, jak również duże obiekty komercyjne, które są wykorzystywane w takich dziedzinach gospodarki i branżach jak przemysłowa, budowlana, petrochemiczna, chemiczna i spożywcza. Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów, możemy wykonać również wycenę biurowców, hal magazynowych, stacji paliw, sklepów wielko- i małopowierzchniowych, hoteli i innych obiektów.

Wartość domu, mieszkania czy dowolnego budynku zależy od wielu czynników. Wykonując dla naszych Klientów wycenę nieruchomości, bierzemy pod uwagę m.in. lokalizację i atrakcyjność położenia obiektu, jego stan techniczny, liczbę kondygnacji, powierzchnię użytkową, przynależne pomieszczenia, standard wyposażenia, dostępność komunikacyjną, otoczenie i sąsiedztwo, a także poziom uregulowania stanu prawnego. Wykorzystujemy wszelkiego rodzaju konieczne dane o budynku, dostępne m.in. w księgach wieczystych, ewidencji sieci uzbrojenia terenu, wykazach prowadzonych przez urzędy skarbowe, katastrze nieruchomości, aktach notarialnych dotyczących zbywania spółdzielczych praw do lokali (znajdujących się w spółdzielniach mieszkaniowych), tabelach oraz mapach taksacyjnych, orzeczeniach czy umowach.

Szerokie spektrum wykorzystywanej przez nas dokumentacji pozwala nam na jak najdokładniejsze określenie wartości konkretnej nieruchomości.

Jeśli interesuje Państwa profesjonalna i rzeczowa wycena nieruchomości, serdecznie zapraszamy do kontaktu z nami i skorzystania z naszych usług. Nasze wieloletnie doświadczenie i dziesiątki zadowolonych Klientów stanowią najlepszą wizytówkę i poświadczenie posiadanych przez nas kwalifikacji. Zapewniamy fachową realizację, krótkie terminy wykonania oraz konkurencyjne ceny usług.

INFORMACJA O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH (RODO) Zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności z przyjętym w Europie Ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych, wdrożyliśmy zasady przetwarzania danych: 1. Zgodność z prawem: gromadzimy dane osobowe wyłącznie gdy: o uzyskamy zgodę podmiotu danych LUB o jest to niezbędne do realizacji umowy zawartej z podmiotem danych LUB o jest to konieczne do spełnienia zobowiązania prawnego LUB o jest to niezbędne do ochrony istotnych interesów podmiotu danych LUB o realizujemy uzasadniony interes, wykorzystując dane osobowe do tego celu, a użycie to nie narusza wolności ani interesów danej osoby. 2. Uczciwość: wyjaśniamy, w jakim celu gromadzimy dane osobowe 3. Określone cele i minimalizacja danych: gromadzimy wyłącznie dane osobowe, które są nam naprawdę potrzebne. Jeżeli możemy osiągnąć ten sam rezultat, używając mniejszej ilości danych osobowych, wykorzystamy tylko te dane. 4. Przejrzystość: informujemy zainteresowane osoby o sposobie wykorzystania ich danych osobowych. 5. Ułatwiamy zainteresowany osobom korzystanie z ich praw: dostęp do danych, poprawianie i usuwanie danych oraz sprzeciwienie się ich przetwarzaniu. 6. Okresy przechowywania danych osobowych: przechowujemy dane osobowe przez ograniczony czas. 7. Zapewniamy bezpieczeństwo danych osobowych, tzn. ich integralność i poufność. 8. Jeżeli osoba trzecia potrzebuje dostępu do danych osobowych, upewniamy się, że jest ona w stanie zapewnić ich ochronę. 9. Jeżeli dane osobowe mają być przekazane poza Unię Europejską, pilnujemy, aby odbyło się to zgodnie z odpowiednimi przepisami prawnymi. 10. W przypadku naruszenia danych osobowych (utrata, kradzież, uszkodzenie, niedostępność itp.), powiadamiamy odpowiednie organy ochrony danych i osoby, których dane dotyczą, jeśli naruszenie może spowodować poważne zagrożenie dla praw i wolności tych osób.

Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego 2006 - 2016 © Wszystkie prawa zastrzeżone.Mapa strony eProjekt.pl