Polska wersja stronyEnglish version
Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego Sp. z o.o. KGDM - rzeczoznawcy majątkowi
Ścieżka nawigacyjna: Strona główna > Partnerzy Strefa prywatna
Nasze Usługi KGDM
Partnerzy KGDM
Realizacje KGDM
Informacje KGDM
Wycena nieruchomości KGDM
Kontakt KGDM
 
Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego Sp. z o.o.
ul. Modlińska 61
03-199 Warszawa
kom. + 48 667 704 169
email: biuro@kgdm.pl

KGDM - wyceny nieruchomości
KGDM

Partnerzy

Partnerami KGDM s? mi?dzy innymi nast?puj?ce firmy:

Region – Kujawsko-Pomorski

Biuro Obs?ugi Nieruchomo?ci „BON” – Jaros?aw Jewiak, Piotr Jarz?bowski - Toru?
www.bontorun.com.pl


Region – Ma?opolska i Podkarpacie

FHU KRYS-POL Witold Wróbel - Rzeszów


Region – Pomorze, Warmia i Mazury

Agencja Inwestycyjna Nieruchomo?ci Krzysztof Jórzak – Pisz
www.mkn.com.pl
Przedsi?biorstwo Wielobran?owe "OMEGA" Andrzej Kalata – Olecko

Region – ?l?sk

Kancelaria Rzeczoznawców Maj?tkowych “2 SIPEX” Jerzy Krzempek - Bielsko- Bia?a
www.rzeczoznawcy.net.pl


W oparciu o zawarte umowy wspó?pracuje z KGDM ponad 200 rzeczoznawców z terenu ca?ego kraju. mapa partnerów

Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego 2006 - 2016 © Wszystkie prawa zastrzeżone.Mapa strony eProjekt.pl