Polska wersja stronyEnglish version
Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego Sp. z o.o. KGDM - rzeczoznawcy majątkowi
Ścieżka nawigacyjna: Strona główna > Usługi Strefa prywatna
Nasze Usługi KGDM
Partnerzy KGDM
Realizacje KGDM
Informacje KGDM
Wycena nieruchomości KGDM
Kontakt KGDM
 
Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego Sp. z o.o.
ul. Modlińska 61
03-199 Warszawa
kom. + 48 667 704 169
email: biuro@kgdm.pl

KGDM - wyceny nieruchomości
KGDM

Nasze Usługi

KGDMWycena podmiotów gospodarczych różnego rodzaju to szereg czynności prowadzących do wyrażenia ich wartości w jednostkach pieniężnych. W zależności od wielkości każdego z nich jak również specyfiki danej branży stosuje się różnorodne metody oraz specjalnie dopasowane narzędzia. Taka wycena, jest aktualnie bardzo istotnym elementem w kontekście wielu procesów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zakres naszych usług obejmuje zarówno wyceny firm, jak również wyceny przedsiębiorstw oraz spółek.

Warto mieć na uwadze, że zasadniczym celem wyceny przedsiębiorstw czy spółek jest uzyskanie konkretnej wiedzy, która okaże się potrzebna w zarządzaniu firmą, w tym przede wszystkim w procesach przekształceń, sprzedaży czy też optymalizacji podatkowych. Na podstawie zebranych informacji oraz określonego celu, dobieramy odpowiednią metodę, wedle której wykonamy wycenę. Najczęściej pracujemy w oparciu o metody majątkowe (gdzie wartość stanowi sumę aktywów przedsiębiorstwa), porównawcze (oparte na porównaniu wycenianej spółki do firm o podobnym profilu) oraz dochodowe (bazujące na regule bieżącej wartości).

Wycena spółki to proces trwający zazwyczaj od dwóch do kilku tygodni, w zależności od skomplikowania wyceny i wielkości firmy. Również koszt wykonania wyceny wartości przedsiębiorstwa jest różny, zależnie od wielkości spółki oraz zastosowanej metodologii, wymagającej różnych nakładów pracy. Jeśli interesuje Państwa konkretna wycena wartości firmy, serdecznie zapraszamy do kontaktu. Podczas bezpośredniej rozmowy nasi specjaliści uzyskają od Państwa informacje niezbędne do przedstawienia wstępnego kosztu usługi.

Wycena firmy – wartości, majątku


Każdy z podmiotów gospodarczych nazywany firmą począwszy od jednoosobowych działalności po nieco większe podmioty z pewnością posiada swoją wartość. Z punktu widzenia rzeczoznawcy majątkowego największe znaczenie ma ta, którą może określić wycena wartości firmy. Podczas niej brane są pod uwagę czynniki wewnętrzne jak i zewnętrzne, jest ich całe mnóstwo, między innymi: wielkość oraz stan techniczny majątku, technologia produkcji, posiadana wiedza, jakość zarządzania, kapitał ludzki, strategia rozwoju, jak również kondycja ekonomiczna branży i atrakcyjność rynku, na którym dana firma funkcjonuje. Wycena majątku przez naszych rzeczoznawców przeprowadzana jest zawsze z zastosowaniem odpowiednich narzędzi oraz z uwzględnieniem wszystkich wyżej wymienionych czynników. Jednak zawsze należy pamiętać o tym, że wartość firmy nie jest tym samym, co cena, jaką zapłaci za nią potencjalny nabywca. Wycena firmy stanowi jedynie punkt wyjścia, do ostatecznej ceny, która zazwyczaj ustalana jest w procesie negocjacji. Od odpowiednio przeprowadzonej wyceny zależy wiele, dlatego tez warto ją powierzyć w ręce profesjonalistów, którym wycena majątku firm nie jest obca.

Kompleksowa wycena firmy czy też znaku towarowego to proces niosący z sobą wiele korzyści na różnych polach. Przede wszystkim jej skutkiem jest wzmocnienie przetargowej pozycji przy wykorzystaniu danych, które przynosi wycena majątku firm, a także dostarczenie konkretnych informacji na temat rynkowej pozycji organizacji i szans na jej rozwój. Wycena przedsiębiorstw oraz firm wpływa również na wzmocnienie jej pozycji podczas negocjacji z bankami albo innego rodzaju finansowymi instytucjami, na skuteczne zarządzanie zasobami spółki oraz na łatwiejsze podjęcie decyzji dotyczącej zasadności transakcji sprzedażowej firmy albo jej fuzji. Sama sprzedaż firmy może zresztą dzięki temu odbyć się w oparciu o najbardziej konkretne i precyzyjne dane finansowe. To również szczegółowa informacja na temat jej pieniężnej kondycji, płynąca do środowiska zewnętrznego. Dzięki omawianemu procesowi uzyskiwana jest też szczegółowa wycena majątku i wiedza na temat wartości jego poszczególnych elementów.

Wycena wartości przedsiębiorstwa


Przedsiębiorstwo jest to zorganizowana jednostka, która posiada odrębność prawną i posiada własne techniczne, produkcyjne czy też ekonomiczne zaplecze. Mnogość przedsiębiorstw występujących na rynku jak również ogromne możliwości, jeśli chodzi o rodzaje wytwarzanych towarów czy też oferowanych usług przekładają się na odmienną wartość każdego z nich, którą może określić wycena wartości przedsiębiorstwa. Kiedy jest ona niezbędna i co może obejmować? Wycena przedsiębiorstwa to proces, który ma na celu fachową ocenę, wszystkich jego majątkowych składników. Mogą to być na przykład akcje czy też obligacje, całe przedsiębiorstwa jak też niektóre ich elementy jak na przykład sam znak handlowy. Wycena przedsiębiorstw przydatna jest między innymi, gdy zachodzi kupno czy też sprzedaż danego podmiotu, prowadzone jest postępowanie likwidacyjne czy też upadłościowe, następuje podział przedsiębiorstwa czy też łączenie go z innym. Wyceny przedsiębiorstw są też nieodzownym elementem przy weryfikacji zdolności kredytowej. W każdym z tych przypadków, najlepiej zwrócić się do rzeczoznawców, którzy posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje jak również wieloletnie doświadczenie w wycenach przedsiębiorstw.

Szczegółowa wycena wartości przedsiębiorstwalub jego zorganizowanej części to proces, który składa się z kilku etapów. Wykonując wycenę firmy, na początek przede wszystkim określamy cel wyceny oraz dokonujemy wyboru metodologii, tzn. dochodowej, majątkowej czy porównawczej. Następnie gromadzimy niezbędne dane finansowe oraz innego rodzaju konieczne informacje o przedsiębiorstwie. Ważna jest w tym przypadku współpraca z samym Klientem w celu uzyskania niezbędnej wiedzy na temat organizacji. Przesłane informacje i dokumenty analizujemy. Zwracamy uwagę nie tylko na samą firmę i jej aktywa, ale także na rynkowe otoczenie, kadrę zarządzającą, perspektywy rozwoju i pozostałe, istotne niematerialne wartości. Wycena przedsiębiorstwa to proces, podczas którego skupiamy się na bieżącej sytuacji finansowej firmy, jak również na jej perspektywach rozwoju. Następnie dokonujemy analizy czynników, które determinują wartość przedsiębiorstwa. Uzyskane wyniki prezentujemy Klientowi – jeśli nie ma żadnych uwag, przedstawiamy raport finalny wyceny przedsiębiorstwa.


Wycena wartości spółki i udziałów w niej


Tak jak poprzednie formy działalności, wycenie podlegać mogą również spółki. Podstawowy przewidziany w polskim prawie podział wyróżnia spółki osobowe i kapitałowe. Wycena spółki ma istotne znaczenie w procesie zarządzania i może być kluczowa podczas podejmowania wszelkiego rodzaju decyzji związanych z finansami samej spółki czy też poczynionymi inwestycjami.

Wycena udziałów z kolei może okazać się niezbędna, podczas gdy z jeden ze wspólników chce spółkę opuścić, jak również podczas ogłoszenia jej upadłości oraz przy zmianie form organizacyjnych. Aby cały proces wyceny przebiegał prawidłowo a jej efekt w pełni odzwierciedlał stan faktyczny, kluczowym jest poznanie całego sektora, w którym dana spółka funkcjonuje oraz przeanalizowanie dokładnie jej działania. Po szczegółowym rozeznaniu kolejnym krokiem jest dopasowanie odpowiedniego sposobu przeprowadzenia danej wyceny. Wycena wartości spółki jest procesem bardzo ważnym, więc jeśli jesteśmy w sytuacji, gdy jest nam ona niezbędna warto powierzyć ją naszym rzeczoznawcom. Wycena udziałów oraz wartości spółki to skomplikowany proces, podczas którego należy wziąć pod uwagę kilka istotnych elementów. Przede wszystkim ważna jest faza rozwoju spółki oraz jej wielkość. Trzeba także zwrócić uwagę na branżę, w której działa firma. Istotne są: płynność, stopień zbywalności udziałów i akcji firmy, a także pakiety kontrolne lub mniejszościowe, czyli stopień kontrolowania jej przez różnych interesariuszy. Dokonując wyceny spółki, zwracamy także uwagę na potencjalne efekty synergii, które uzyskać może strategiczny inwestor. Na podstawie wymienionych składowych przygotowujemy wycenę oraz wartość spółki (określaną w tzw. widełkach), służących jako punkt wyjścia do kolejnych analiz. Wszystkie wspomniane elementy sprawiają, że wycena wartości spółki to skomplikowany, nierzadko długotrwały proces, który warto powierzyć ekspertom. Dlatego z pełną odpowiedzialnością możemy zaoferować Państwu nasze usługi, oparte na dogłębnej wiedzy i wieloletnim doświadczeniu oraz zadowoleniu wielu naszych Klientów.Krajowa Grupa Doradztwa Majątkowego 2006 - 2016 © Wszystkie prawa zastrzeżone.Mapa strony eProjekt.pl